Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje

Foto
 

Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w ramach Umowy Nr UDA-POKL.09.04.00-14-145/09-00 z dnia 5 stycznia 2011r., od 1 września 2011 roku rozpocznie się realizacja projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. "Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje" w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działania 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (I miejsce na liście rankingowej wniosków o dofinansowanie na 188 złożonych wniosków w województwie mazowieckim).
Celem głównym projektu jest rozwój i dostosowanie kompetencji 73 nauczycieli (w tym: 57 Kobiet, 16 Mężczyzn) w dziedzinie szkolnictwa zawodowego i specjalnego Powiatu Wyszkowskiego tak, aby na co dzień wykorzystywali nowoczesne techniki nauczania w procesie dydaktycznym i aby wzrosła ich mobilność na rynku pracy do 2012 r.
Projekt przewiduje udział BO w wysokiej jakości szkoleniach, warsztatach, kursach i studiach podyplomowych m. in. w zakresie:
- Trener Umiejętności Poznawczych,
- Trener Grupowy,
- Trening słuchowy,
- Emisja głosu,
- Motywowanie uczniów do nauki,
- Dyscyplinowanie uczniów w szkole,
- Różnice płci - stereotypowe przekonania dotyczące zachowań kobiet i mężczyzn, różnice w komunikowaniu się,
- Rozwój Psychoseksualny dziecka w okresie adolescencji.

Projekt został opracowany przez Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie przy współpracy szkół i placówek oświatowych Powiatu Wyszkowskiego .
Wartość dofinansowania 151 460,00 PLN.
Termin realizacji projektu: 01.09.2011r.-30.08.2012r.


Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2011
Plik do pobrania (.pdf)

Informacja o wyniku
Plik do pobrania (.pdf)

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/9.4/2011
Plik do pobrania (.pdf)

Informacja o wyniku
Plik do pobrania (.pdf)

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL/9.4/2011
Plik do pobrania (.pdf)

Informacja o wyniku
Plik do pobrania (.pdf)

Zapytanie ofertowe nr 4/POKL/9.4/2011
Plik do pobrania (.pdf)

Informacja o wyniku
Plik do pobrania (.pdf)

Zapytanie ofertowe nr 5/POKL/9.4/2011
Plik do pobrania (.pdf)

Informacja o wyniku
Plik do pobrania (.pdf)

Zapytanie ofertowe nr 6/POKL/9.4/2011
Plik do pobrania (.pdf)

Informacja o wyniku
Plik do pobrania (.pdf)

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2012
Plik do pobrania (.pdf)
Plik do pobrania (.doc)

Informacja o wyniku
Plik do pobrania (.pdf)

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/9.4/2012
Plik do pobrania (.doc)
Plik do pobrania (.pdf)

Informacja o wyniku
Plik do pobrania (.pdf)

Stan realizacji projektu „Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje”, na dzień 29.02.2012r.

Stan realizacji projektu „Kadry oświaty Powiatu Wyszkowskiego podwyższają swoje kwalifikacje”, na dzień 07.05.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL/9.4/2012
Plik do pobrania (.pdf)

Informacja o wyniku
Plik do pobrania (.pdf)

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 4538 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14