Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Kontakt:
07-200 Wyszków ul. Daszyńskiego 28,
Tel. 029 742-32-54 Fax: 029 742-32-45

Dyrektor: Beata Kiliańczyk-Szawłowska

Zakres świadczonych usług:
• prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych:

o kontroli i nadzoru nad higieną środowiska naturalnego i środowiska bytowania z uwzględnieniem higieny urządzeń i obiektów użyteczności publicznej,
o kontroli i nadzoru sanitarnego warunków produkcji, obrotu i jakości zdrowotnej środków spożywczych i używek oraz przedmiotów użytku mających wpływ na zdrowie człowieka,
o kontroli i nadzoru sanitarnego warunków pracy, zapobiegania chorobom zawodowym,
o kontroli i nadzoru sanitarnego w dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych, pasożytniczych i niezakaźnych mogących się szerzyć epidemicznie,
o kontroli i nadzoru sanitarnego w dziedzinie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji oraz kontroli i nadzoru nad szczepieniami ochronnymi,
o kontroli i nadzoru sanitarnego w zakresie lokalizacji zagospodarowania terenu, rozwiązań projektowych i realizacji obiektów nowobudowanych i modernizowanych pod względem wymagań higieniczno-sanitarnych,
o kontroli i nadzoru sanitarnego warunków higienicznych w zakładach nauczania, wychowania i opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz placówkami wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

• inicjowanie i koordynacja oraz nadzór działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez zakłady służby zdrowia ,szkoły i inne placówki, a także współpraca w dziedzinie oświaty zdrowotnej z organizacjami społecznymi i samorządami terytorialnymi;

• zbieranie i opracowanie materiałów statystycznych, sporządzanie okresowychanaliz sytuacji epidemiologicznej i stanu sanitarno-higienicznego;

• prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach chorób zawodowych;

• opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności,

• przygotowywanie projektów decyzji i wykonywania innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

• przygotowywanie wniosków o wykroczenia do Sądów Grodzkich

• przygotowywanie spraw związanych z prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszeniei popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym według odrębnych przepisów;

• opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 8393 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14