Ośrodki Zdrowia

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
Kierujący zakładem: mgr Cecylia Domżała
07-200 Wyszków ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
www: http://www.szpital-wyszków.com.pl
e-mail: spzzoz@wp.pl
tel: 029 743-76-11 fax: 029 742-76-05

Jednostki organizacyjne zakładu:

Zakład Opieki Ambulatoryjnej z POZ
Gabinet lekarza POZ
07-221 Brańszczyk- Białebłoto
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
Poradnia (gabinet) lekarza POZ

Zakład Opieki Ambulatoryjnej z POZ
07-220 Kamieńczyk
Gabinet lekarza POZ
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" s.c. w Wyszkowie
Kierujący zakładem: lek. Krystyna Elżbieta Osęka
07-200 Wyszków ul. Sowińskiego 57
tel: 029 742 56 14 fax: 029 742 56 14
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Oddział Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" s.c. w Wyszkowie
07-200 Wyszków ul. Prosta 15
tel: 029 742 95 77 fax: 029 742 56 14
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
Poradnia lekarza POZ ( gabinet dla dorosłych)
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Mag-Med"
Kierujący zakładem: lek. Grażyna Sławińska
07-200 Wyszków ul. Okrzei 91
tel: 0 601-339-473
Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
Poradnia chorób wewnętrznych
Poradnia medycyny pracy
Pracownia EKG i spirometrii
Gabinet zabiegowy
Gabinet rehabilitacji

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kierujący zakładem: lek. med. Bożena Mrozowska
07-200 Wyszków ul. Strumykowa 2
tel: 029 742-33-09
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
Poradnia lekarza rodzinnego
Poradnia diagnostyczna USG
Gabinet pielęgniarki środowiskowej –rodzinnej
Poradnia reumatologiczna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Gamma"
Kierujący zakładem: lek. Krzysztof Antoni Haczewski
07-201 Wyszków ul. St. Batorego 6
tel: 029 742-33-55 fax: 029 743-08-54
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
Gabinet medycyny szkolnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "PULS"
Kierujący zakładem: lek.med. Bogdan Witold Kowalczyk
07-200 Wyszków ul. Sikorskiego 27
tel/fax: 029 742-33-06
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
Gabinet lekarza POZ dzieci i dorosłych
Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
Gabinet medycyny szkolnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego
Kierujący zakładem: lek. med. Bożena Pietruska
07-200 Wyszków ul. Stefana Okrzei 81 A
tel: 604-437-165
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
Gabinet lekarza POZ
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Gabinet zabiegowy

"Medical Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej"
Kierujący zakładem: lek. med. Antoni Niemczyk
07-200 Wyszków ul. Okrzei 79
tel/fax: 029 742-84-95
Poradnia chirurgii ogólnej
Poradnia ortopedyczna
Poradnia okulistyczna
Poradnia neurologiczna
Poradnia laryngologiczna
Poradnia medycyny pracy
Poradnia rehabilitacyjna
Poradnia stomatologiczna
Poradnia psychologiczna
Pracownia radiologiczna
Pracownia USG
Poradnia chirurgii onkologicznej
Poradnia urologiczna
Poradnia reumatologiczna
Poradnia endokrynologiczna
Poradnia nefrologiczna
Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Pracownia fizjoterapii
Poradnia neurologiczna dla dzieci

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MULTIDENT
Kierujący zakładem: lek. med. Jacek Szymoński
07-200 Wyszków ul. Strumykowa 4
tel: 602-321-558 fax: 022 851-08-86
Poradnia rehabilitacyjna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Łomżyńskiej
Kierujący zakładem: mgr Jadwiga Dudek
07-200 Wyszków ul. Kościuszki 19
tel/fax: 029 769-33-50
Poradnia chorób wewnętrznych
Zespół długoterminowej opieki domowej
Hospicjum domowe

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Leczenia Bólu
Kierujący zakładem: lek. Andrzej Eychler
07-200 Wyszków ul. Pułtuska 27
tel: 029 742-33-27
Poradnia leczenia bólu
Poradnia leczenia bólu dla dzieci
Poradnia rehabilitacyjna
Gabinet fizjoterapii

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Dermatologiczna
Kierujący zakładem: lek. med. Małgorzata Kopytowska
07-200 Wyszków ul. Strumykowa 2
tel: 029 679-03-06
Poradnia dermatologiczna
Poradnia dermatologiczna dla dzieci

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego
Kierujący zakładem: lek. med. Andrzej Gola
07-200 Wyszków, ul. I. Daszyńskiego 21 A
tel./ fax: 029 741-83-79
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
Poradnia lekarza rodzinnego
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Gabinet zabiegowy
Godziny pracy:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ESKULAP
Kierujący zakładem: lek. med. Kowalik Lidia
07-200 Wyszków ul. Strumykowa 4
e-mail: Kowalik.Lidia@neostrada.pl
tel: 029 743-37-73
Poradnia neurologiczna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego
Kierujący zakładem: lek. med. Sławomir Majewski
07-205 Rząśnik ul. Jesionowa 65
tel/fax: 29-741-98-69
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
Poradnia lekarza POZ dla dorosłych i dzieci
Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
Gabinet medycyny szkolnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYK J.M. Sadeccy
Kierujący zakładem: lek. med. Mariusz Sadecki
07-210 Długosiodło ul. Mickiewicza 15
e-mail: mariusz.sadecki@wp.pl
tel/fax: 029-74 12 061
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
Przychodnia, centrum (wielo-) specjalistycznej opieki ambulatoryjnej
Gabinet medycyny szkolnej
Poradnia medycyny pracy
Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Poradnia otolaryngologiczna
Poradnia pediatryczna

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDICUS" Spółka partnerska
lekarze: Ewa Suchecka, Iwona Wróblewska
07-210 Długosiodło ul. Mickiewicza 15
e-mail: medicus_lekarze@op.pl
tel/fax: 029-74-12-235
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
Gabinet zabiegowy pielęgniarski
Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
Gabinet medycyny szkolnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kierujący zakładem: lek. med. Agnieszka Mickiewicz -Maciejewska
07-203 Somianka- Parcele 25
tel/fax: 029-741-87-22
Poradnia lekarza rodzinnego dla dorosłych i dzieci
Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Praktyka Lekarza Rodzinnego
Kierujący zakładem: lek. med. Robert Kucharski
07-221 Brańszczyk ul. Jana Pawła II 50
tel: 029-742-14-69 fax: 029-679-41-00
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
Gabinet pielęgniarki higieny nauczania i wychowania
Poradnia stomatologiczna zachowawcza
Poradnia stomatologiczna dla dzieci
Poradnia protetyczna
Poradnia ortodontyczna
Poradnia chirurgii stomatologicznej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Praktyka Lekarza Rodzinnego lek. med. Adam Rawski
07-221 Brańszczyk Poręba Średnia 7
tel. 029 679-55-55

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Lekarska Praktyka Lekarza Rodzinnego
lek. med. Bogumiła Czaplicka
07-207 Nowy Lubiel 23
tel. 029 741-93-29
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
Gabinet zabiegowy
Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Lekarza Rodzinnego Dariusz Grala
lek. med. Dariusz Antoni Grala
07-230 Zabrodzie ul. Wł.St. Reymonta 45
tel/fax: 029 757-12-41
Przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej
Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
Gabinet medycyny szkolnej
Gabinet pielęgniarski zabiegowy

Laboratorium Analityczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Kierujący zakładem: mgr Małgorzata Borkowska
07-200 Wyszków ul. Strażacka 5
tel/fax: (029)-74 281 73
Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej z wydzielonym punktem pobrań

Dzienne Centrum Aktywności
Kierujący zakładem: Justyna Prusinowska
07-200 Wyszków ul. Geodetów 76
e-mail: dca.wyszkow@psouu.org.pl
tel/fax: 029 742-77-68
Poradnia autyzmu dzieci
Ośrodek rehabilitacji dziennej

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MONAR" Ośrodek Rehabilitacyjno-Readaptacyjny
Kierujący zakładem: mgr Jadwiga Władoń
07-200 Wyszków ul. 3 Maja 65
e-mail: monarwyszkow@interia.pl
tel/fax: 029 742-48-43
Ośrodek rehabilitacyjno-readaptacyjny leczenia uzależnień od narkotyków i substancji psychoaktywnych

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Łomżyńskiej
Kierujący zakładem: mgr Jadwiga Dudek
07-200 Wyszków ul. Kościuszki 19
tel/fax: 029 769-33-50
Poradnia chorób wewnętrznych
Zespół długoterminowej opieki domowej
Hospicjum domowe

Powyższe dane pochodzą z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia http://www.rejestrzoz.gov.pl, prasy lokalnej oraz książki teleadresowej.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 41678 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14