Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość

Foto
.


Referat do spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. została podpisana umowa nr RPMA.10.03.01-14-b367/18-00 o dofinansowanie projektu Powiatu Wyszkowskiego pn. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.


Celem głównym projektu jest zwiększenie do 31.01.2022 r. zdolności do zatrudnienia
255 uczniów i uczennic kierunków technicznych i zawodowych 5 szkół zawodowych powiatu wyszkowskiego oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji 51 nauczycieli przedmiotów zawodowych z 3 szkół (Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie
w Wyszkowie, Zespołu Szkół w Długosiodle i Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie).

Cele szczegółowe:
1. Przygotowanie 161 uczniów i 94 uczennic z 5 wyszkowskich szkół zawodowych do wejścia na rynek pracy poprzez ukształtowanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim, kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości, nabyciem uprawnień 35 uczniów i doświadczeniu zawodowym zdobytym podczas staży i praktyk zawodowych w okresie do 31.01.2022r.
2. Wparcie rozwoju doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe w powiecie wyszkowskim dzięki współpracy z zewnętrznym doradcą-konsultantem przy Powiatowym Centrum Doradztwa Zawodowego w CEZiU „Kopernik” w Wyszkowie w okresie do 31.01.2022 r.
3. Dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy dzięki doskonaleniu umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli i nauczycielek zawodu poprzez udział w studiach podyplomowych, kursach i warsztatach zawodu oraz korzystanie z atrakcyjnych środków dydaktycznych, najnowszych aplikacji i rozwiązań technologicznych z ZS1 i CEZiU w okresie do 31.01.2022 r.

Projekt obejmuje 7 zadań:
 Zadanie 1. Zewnętrzny Doradca – Konsultant doradztwa edukacyjno -zawodowego
 Zadanie 2. Staże zawodowe dla 235 uczniów i uczennic
 Zadanie 3. Praktyki zawodowe dla 20 uczniów i uczennic
 Zadanie 4. Kształtowanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 255 osób
 Zadanie 5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu (studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty)
 Zadanie 6. Wyposażenie szkolonych pracowni nauki zawodu
 Zadanie 7. Zdobywanie dodatkowych uprawnień – Kurs prawa jazdy kat. B dla 50 osób

W ramach zadania 2 i 3 255 uczniów i uczennic otrzyma stypendia stażowe w łącznej kwocie 612 000,00 zł.
W ramach zadania 6 zostanie wyposażonych siedem szkolnych pracowni nauki zawodu w 2 szkołach na ogólną kwotę 399 900,00 zł:
1. CEZiU -Pracownia elektryczna (koszt wyposażenia 47 000,00 zł), Pracownia informatyczna (koszt wyposażenia 95 900,00 zł) oraz Pracownia spawalnicza (koszt wyposażenia 57 600,00 zł),
2. ZS Nr 1 w Wyszkowie - Pracownia budownictwa (koszt wyposażenia 50 100,00 zł), Pracownia turystyczno-hotelarska (koszt wyposażenia 39 500,00 zł), Pracownia cyfrowych procesów graficznych (koszt wyposażenia 25 100,00 zł) oraz Pracownika gastronomiczna (koszt wyposażenia 84 700,00 zł)
Projekt jest skierowany do 255 uczniów i 51 nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 1 w Wyszkowie,
z Zespołu Szkół w Długosiodle i z Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Wyszkowie.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2019 do 31.01.2022 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 932 312,00 zł.
Kwota dofinansowania ogółem: 1 737 820,80 zł w tym kwota dofinansowania z EFS: 1 545 849,60 zł.
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 194 491,20 zł (z tego wkład własny pieniężny 150 171,20 zł).

Szczegółowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie określa Regulamin projektu. Projekt został opracowany przez Referat do spraw i Dyrekcją Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie, Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie oraz Zespołu Szkół w Długosiodle.

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Referat do spraw Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w dniu 18 października 2019 r. została zakończona rekrutacja do projektu pn. „Nowe kompetencje inwestycją w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.
Rekrutację do udziału w projekcie przeprowadziły Szkolne Komisje Rekrutacyjne, które zostały powołane przez dyrektorów jednostek edukacyjnych.
Do udziału w Projekcie zgłosiło się 276 uczniów (99/K i 177/M) oraz 63 nauczycieli (55K/8M) z Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej Curie w Wyszkowie, Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie i Zespołu Szkół w Długosiodle.
Zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie oraz Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 255 uczniów (94/K i 161/M) oraz 51 nauczycieli (43K/8M) zaś 21 uczniów (5/K i 16/M) oraz 12 nauczycieli (12K) zostało wpisanych na listę rezerwową uczestników.
Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie wezmą udział w nw. zadaniach:
 Zadanie 1. Zewnętrzny Doradca – Konsultant doradztwa edukacyjno - zawodowego dla 14 nauczycieli i nauczycielek
 Zadanie 2. Staże zawodowe dla 235 uczniów i uczennic
 Zadanie 3. Praktyki zawodowe dla 20 uczniów i uczennic
 Zadanie 4. Kształtowanie u uczniów i uczennic kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy dla 255 uczniów i uczennic
 Zadanie 5. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu (studia podyplomowe, kursy, szkolenia, warsztaty) dla 37 nauczycieli i nauczycielek
 Zadanie 7. Zdobywanie dodatkowych uprawnień – Kurs prawa jazdy kat. B dla 50 uczniów i uczennic


Lista nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista uczniów zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Lista uczestników zakwalifikowanych z listy rezerwowej


Lista uczestników zakwalifikowanych z listy rezerwowej 03.2021


Lista nauczycieli zakwalifikowanych z listy rezerwowej 03.2021

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2089 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14