Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego

Foto
.


Powiat Wyszkowski informuje o rozpoczęciu w roku szkolnym 2019/2020 realizacji przez Województwo Mazowieckie projektu pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” w ramach priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów w ramach RPO WM 2014-2020 w ramach zawartej umowy nr 17/ES-NR-IV/W-RPOWM/18 z 18.04.2018 r. W ramach projektu Powiat Wyszkowski zwany „Beneficjentem” zapewni udział w Projekcie 215 uczniom z następujących szkół:
1) Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wyszkowie,
2) Technikum i Szkoły branżowej I stopnia w Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie,
3) Szkoły branżowej I stopnia w Zespole Szkół w Długosiodle.

Powiat Wyszkowski będzie realizował następujące działania:
1) „Praktyki zawodowe lub staże zawodowe” dla 215 uczestników;
2) „ Szkolenia zawodowe dla 84 uczestników”;
3) „Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy”;
4) „Wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe”;
5) „Opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych”;
6) „Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej”;

Łączna wartość wsparcia w ramach projektu jakie otrzyma Powiat Wyszkowski wynosi 1 585 627,15 PLN.
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego w postaci zaangażowania pracowników na rzecz opracowania innowacji pedagogicznych wynosi nie mniej niż 8 135,00 PLN,
w postaci udostępnienia pomieszczeń 14 529,00 PLN,
w postaci zaangażowania nauczycieli w nie mniej niż 19 525,00 PLN .
Wykonanie realizacji zadań ww. umowy Województwo Mazowieckie powierzyło Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. w Warszawie.

Całkowita wartość projektu Województwa Mazowieckiego pn. „Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” wynosi: 119 999 576,40 PLN w tym:
- dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej (EFS) : 95 999 621,12 PLN;
- dotacja celowa z budżetu państwa 11 999 690,28 PLN ,

Wkład własny ze środków JST w kwocie: 12 000 225,00 PLN

Planowany termin zakończenia realizacji projektu: do 31 marca 2023 r.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2179 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14