Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowskim

Foto
.


Wydział Rozwoju i Funduszy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, iż w dniu 24 marca 2017 r. została podpisana Umowa Nr RPMA.10.03.04-14-6637/16 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Wyszkowskim o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie aktywności zawodowej osób dorosłych w Powiecie Wyszkowskim”
w ramach Poddziałania 10.3.4 Kształcenie oraz doskonalenie zawodowe osób dorosłych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest wzrost pozycji zawodowej osób dorosłych poprzez podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w ramach uczestnictwa w pozaszkolnych formach kształcenia w 9 zawodach zgodnych z oczekiwaniami grupy docelowej, pracodawców i nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy w powiecie wyszkowskim do 31.12.2018 roku.

Cele szczegółowe:
1. Uzyskanie kwalifikacji zawodowych w zawodach: spawacz MAG i TIG i operator wózków jezdniowych, elektryk SEP, opiekun medyczny – 160 uczestników,
2. Podniesienie umiejętności i kwalifikacji zawodowych w zawodach barman, barista, kelner oraz nabycie uprawnień do prowadzenia pojazdów z silnikowych kat. B przez 160 uczestników.

Projekt realizowany będzie w okresie od 03.04.2017 r. do 31.12.2018 r.
Całkowity koszt realizacji projektu: 1 130 052,00 zł,
Kwota dofinansowania z EFS: 1 017 012,00 zł,
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 113 040,00 zł (wkład własny niepieniężny).

Projekt jest skierowany do 71 uczestniczek i 152 uczestników w wieku dorosłym, od 18 roku życia zgłaszających z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełnienia kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia. Będą to osoby, które uczą się, nie pracują, lub pracują i zamieszkują na obszarze województwa mazowieckiego.

Projekt będzie promował wśród osób dorosłych kształcenie ustawiczne w powiecie wyszkowskim, co pozwoli na uzyskiwanie i stałe uzupełnianie kwalifikacji zawodowych. Zdobyta podczas edukacji wiedza przełoży się na większe możliwości elastycznego przystosowania do zmieniającej się rzeczywistości i potrzeb Inteligentnych Specjalizacji Mazowsza –w tym Bezpiecznej Żywności.

Edukacja ustawiczna jest dziś koniecznością, aby w każdym wieku móc stawić czoła wyzwaniom współczesności, również z tej racji, że dzisiejsze społeczeństwo informacyjne jest źródłem intensyfikowania się procesu nieustannego kształcenia się.

Projekt obejmuje 9 zadań. W kursach uczestniczyć będzie:
- w zadaniu 1. Kurs umiejętności zawodowych – Spawanie MAG przyjęto, iż będzie uczestniczyć 50 uczestników,
- w zadaniu 2. Kurs umiejętności zawodowych – Spawanie TIG będzie uczestniczyć
30 uczestników,
- w zadaniu 3. Kurs umiejętności zawodowych Kierowca wózków jezdniowych będzie uczestniczyć 90 uczestników,
- w zadaniu 4. Kurs umiejętności zawodowych Kurs barmański I stopnia przyjęto, iż będzie uczestniczyć 50 uczestników,
- w zadaniu 5. Kurs umiejętności zawodowych Kurs baristyczny będzie uczestniczyć 50 uczestników,
- w zadaniu 6. Kurs umiejętności zawodowych Kurs kelnerski 40 uczestników,
- w zadaniu 7. Kurs umiejętności zawodowych – uprawnienia SEP do 1 KV będzie uczestniczyć 20 uczestników,
- w zadaniu 8. Kurs kwalifikacyjny świadczenia usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej będzie uczestniczyć 20 uczestników,
- w zadaniu 9. Kurs – prawo jazdy kategorii B będzie uczestniczyć 20 uczestników.

Szczegółowe zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie określa Regulamin projektu.
Projekt opracowany przez Wydział Rozwoju i Funduszy wspólnie z Wydziałem Edukacji i Dyrekcją Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej „Kopernik” w Wyszkowie.


Regulamin

Formularz zgłoszeniowy w formacie pdf

Formularz zgłoszeniowy w formacie doc

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 4483 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14