„Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo - Sieczychy” uzyskała 1 649 200,00 PLN dofinansowania w 2016 roku w ramach Programu rozwoju gminnej i po

Foto
.

6 września 2016 roku Wojewoda Mazowiecki Zdzisław Sipiera zatwierdził zaktualizowaną listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019.
Ww. program zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych.
W tym celu realizowane będą działania - przedsięwzięcia dotyczące dróg powiatowych i gminnych stanowiących bezpośrednie połączenie ze sobą lub z drogami krajowymi i wojewódzkimi, które przyczynią się do poprawy spójności regionu, przede wszystkim poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, oraz warunków życia społeczności lokalnych.
Celem głównym Programu jest „Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i zwiększenie dostępności transportowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym”. Celem, do którego dążyć będzie resort infrastruktury i rozwoju poprzez realizację Programu, jest wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym. W szczególności cel ten ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie zadań na drogach gminnych i powiatowych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Program ma na celu również budowę spójnego systemu dróg powiatowych i gminnych zapewniającego w szczególności jednorodność infrastruktury drogowej, przekładającą się bezpośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Planowaną konsekwencją realizacji będzie również wyrównywanie. szans rozwojowych regionów i budowanie spójności terytorialnej. Rozbudowa sieci połączeń drogowych wpłynie korzystnie na szerokie spektrum czynników warunkujących rozwój regionów, a co za tym idzie również sprawne funkcjonowanie państwa. Powyższy cel zostanie osiągnięty poprzez dofinansowanie
z budżetu państwa zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg, które
w najwyższym stopniu spełniają kryteria wyboru i przyczyniają się do osiągnięcia przedstawionych celów.
Dofinansowanie uzyskało zadanie Powiatu Wyszkowskiego pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 4407W na odcinku Nowa Wieś – Porządzie oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W na odcinku Zygmuntowo - Sieczychy”.
Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:
- budowy DP Nr 4407W na odcinku o długości 2 850,00 mb,
- przebudowy DP Nr 4408W na odcinku o długości 897,40 mb,
- przebudowy chodnika w pasie DP Nr 4408W na odcinku o długości 414,5 mb,
- przebudowy jednego skrzyżowania.

Całkowity koszt zadania – 1 361 118,16 PLN, okres realizacji maj 2016 r. - wrzesień 2016 r.
 dotacja celowa z budżetu państwa: 680 559,00 PLN,
 środki partnera: Gminy Brańszczyk - 270 000,00 PLN,
Gmina Długosiodło - 200 000,00 PLN,
 środki własne: 210 559,16 PLN .

Zadanie realizuje: Wydział Inwestycji i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.
Zadanie rozlicza: Wydział Rozwoju i Funduszy we współpracy z Wydziałem Finansowym Starostwa Powiatowego w Wyszkowie.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 3158 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14