Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka – etap I –

Powiat Wyszkowski zrealizował w roku 2015 zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi – Somianka – etap I”.
Budową objęte były dwa odcinki w/w drogi: odcinek Wyszków – Rybno w km –0+020,64 do 1+140,00 oraz odcinek Michalin w km od 7+785,00 do km 9+000,00.
Budowa drogi na w/w odcinkach dróg obejmowała:
1) roboty przygotowawcze (m.in. wycinkę drzew i krzewów, roboty rozbiórkowe elementów dróg, przebudowę sieci gazowej, przebudowę sieci sanitarnej, przebudowę sieci teletechnicznej, przebudowę sieci elektrycznej),
2) roboty ziemne,
3) odwodnienie (przebudowę przepustów: w km 8+877 i 8+895, budowę odcinków kanalizacji deszczowej, odtworzenia rowów przydrożnych),
4) przebudowę konstrukcji jezdni (podbudowa, warstwy jezdni),
5) nawierzchnie,
6) roboty wykończeniowe,
7) oznakowanie dróg (oznakowanie poziome, oznakowanie pionowe, urządzenia BRD),
8) elementy ulic (wykonanie chodników i ciągów pieszorowerowych z kostki brukowej betonowej).

Inwestycja została zrealizowana w terminie od 15 września 2015 r. do 14 grudnia 2015 r. Wartość wykonanych robót wraz z nadzorem inwestorskim wyniosła brutto 6 245 330,37 zł.
Finansowanie inwestycji:
 środki z budżetu państwa z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój w wysokości 3 000 000 ,00 zł
środki partnerów
 Gmina Wyszków – 767 300,00 zł
 Gmina Somianka – 800 000,00 zł.
środki własne
 1 678 030,37 zł
Wykonawcą robót była firma Skanska S.A., ul. Gen. Józefa Zajączka 9, 01-518 Warszawa.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 3278 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14