Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego)

Powiat Wyszkowski realizuje rozpoczętą w roku 2015 inwestycję pn.: „Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego)”.

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dwóch wolnostojących budynków mieszkalnych (Budynek A i Budynek B) w Wyszkowie przy ul. Dworcowej wraz z wykonaniem przyłączy do budynków tj. wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego oraz gazowego i zagospodarowaniem terenu. Na działce dodatkowo powstanie budynek gospodarczy.
Wybudowane obiekty zostaną odpowiednio urządzone i wyposażone. Każdy z budynków jest przeznaczony dla 14 wychowanków i dwójki opiekunów.

Całość zamówienia – budowa domów wraz z zagospodarowaniem terenu i budową budynku gospodarczego realizowana jest przez Konsorcjum firm: „Merx” Sp. z o.o., Sp. k., ul. Św. Wincentego 124/57, 03-291 Warszawa (lider) i „Merx” Sp. z o.o., ul. Bukowskiego 1/40, 15 – 066 Białystok (partner) na łączną kwotę 1.125.966,13 zł brutto. Wartość wynagrodzenia za nadzór inwestorski wynosi 17.789,49 zł brutto. Planowany koszt wyposażenia i urządzenia Domów dla Dzieci to kwota 183 000 zł.
Termin zakończenia realizacji w/w inwestycji planowany jest na dzień 20 lipca 2016 r.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 3042 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14