Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego)

Powiat Wyszkowski przystępuje do realizacji zadania „Budowa dwóch Domów dla Dzieci w Wyszkowie (Budynek A i Budynek B - Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza typu socjalizacyjnego)".

1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę dwóch wolnostojących budynków (Budynek A i Budynek B) wraz z zagospodarowaniem terenu i dodatkowo wybudowaniem budynku gospodarczego w Wyszkowie przy ul. Dworcowej.
2. Roboty budowlane obejmują:
a) budowę dwóch budynków mieszkalnych, będących placówkami opiekuńczo – wychowawczych typu socjalizacyjnego, dla 14 wychowanków i dwojga opiekunów w każdym z budynków.
b) wykonanie przyłączy do budynków tj. wodociągowego, kanalizacyjnego, energetycznego oraz gazowego.
3. Zagospodarowanie terenu obejmuje: wykonanie chodników, ogrodzenia, sadzenie drzew i krzewów, wykonanie trawników.

Każdy z budynków będzie obiektem parterowym z poddaszem użytkowym i bez podpiwniczenia. Powierzchnia zabudowy każdego budynku wynosi – 196,15 m2, powierzchnia użytkowa wewnętrzna – 265,76 m2, kubatura – 700,00 m3.

Autorem projektu jest firma M2 Pracownia Projektowa Krzysztof Iżel z siedzibą ul. Piłsudskiego 9, 05-480 Karczew. Wartość dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim wynosi 39.360,00 zł brutto.

Całość zamówienia – budowa domów wraz z zagospodarowaniem terenu i budową budynku gospodarczego realizowana będzie przez Konsorcjum firm: „Merx” Sp. z o.o., Sp. k., ul. Św. Wincentego 124/57, 03-291 Warszawa (lider) i „Merx” Sp. z o.o., ul. Bukowskiego 1/40, 15 – 066 Białystok (partner) za łączną cenę 1.125.966,13 zł brutto.

Nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji pełnić będzie WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o., ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka. Wartość wynagrodzenia za nadzór wynosi 17.789,49 zł brutto.

Termin zakończenia realizacji w/w inwestycji planowany jest na dzień 20 lipca 2016 r.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 3730 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14