„Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w budynku Internatu LO i w budynku MECEO w Wyszkowie”, w ramach projektu „ Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicz

Foto
.


Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje iż w wyniku przeprowadzonych rozmów i negocjacji z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 11 czerwca 2014 roku Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przyznał Powiatowi Wyszkowskiemu pożyczkę w wysokości 296 881,00 PLN .

Okres spłaty pożyczki -9 lat tj. do 15.12.2021 roku.
Celem w/w zadania jest upowszechnianie nowoczesnych technologii służących ograniczeniu niskiej emisji oraz propagowanie odnawialnych źródeł energii poprzez:
- zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz znacznie ograniczenie wydatków na energię poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych do podgrzania wody (oszczędności wynikające z zainstalowania kolektorów mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia tradycyjnych źródeł energii nawet do 70%),
- edukacja ekologiczna – poprawa poziomu wiedzy młodzieży w zakresie zrównoważonego gospodarowania i zarządzania energią poprzez utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej,
- promocja odnawialnych źródeł energii.

Przedmiotem wniosku o pożyczkę było sfinansowanie kosztów zakupu i montażu instalacji kolektorów słonecznych na budynku Internatu Liceum Ogólnokształcącego w Wyszkowie oraz wyposażenie Mazowieckiego Centrum Energii Odnawialnej w Wyszkowie w instalacje odnawialnych źródeł energii.

Zastosowane i prezentowane w Centrum instalacje to:
- kolektory słoneczne – ogrzewanie ciepłej wody, ewentualnie wspomaganie c.o.,
- ogniwa fotowoltaiczne – zasilanie oświetlenia LED dla pomieszczeń wykładowych,
- turbina wiatrowa – j.w.,
- pompa ciepła z pionowymi wymiennikami gruntowymi – ogrzewanie/ chłodzenie pomieszczeń,
- wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
- sterowanie całym systemem (BMS),
- system przekazywania parametrów pracy wszystkich instalacji do współpracujących z Centrum pracowni szkolnych na terenie województwa mazowieckiego.
Ww. instalacje stanowią część II Etap – kontynuacji projektu Powiatu Wyszkowskiego pt. „Utworzenie Mazowieckiego Edukacyjnego Centrum Energii Odnawialnej oraz Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej Powiatu Wyszkowskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytetu IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka; współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – umowa o dofinansowanie projektu nr RPMA.04.03.00-14-123/10-01 z dnia 19.10.2011 r.

Termin realizacji projektu : 24.03.2009 r. – 31.08.2014 r.

Całkowita wartość projektu: 4 836 790,60 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 2 582 925,47 PLN
Wkład własny: 2 253 865,13 PLN ( w tym środki Gminy Wyszków 42 655,00PLN)
Łączna uzyskana pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie w/w projektu wynosi: 811 441,53 PLN
tj.
514 560,53 PLN na prace termomodernizacyjne (okres spłaty pożyczki -10 lat tj. do 31.08.2022 roku)
296 881,00 PLN na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii (okres spłaty pożyczki -9 lat tj. do 15.12.2021 roku)

„ Zakup i montaż odnawialnych źródeł energii w budynku Internatu LO i w budynku MECEO w Wyszkowie dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 270 043,00 zł ”.

W dniu 12.12.2014r. został podpisany Aneks do umowy pożyczki nr 0039/14/OA/P z dnia 12.08.2014r :
Całkowita wartość projektu: 4 612 629,62 zł
Kwota pożyczki: 270 043,00 zł

Foto
 

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 4725 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14