Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne

Przedmiotem w/w zadania jest budowa chodnika na odcinku o długości 340 m i szerokości 1,5 m. Chodnik wykonano na podbudowie z kruszywa naturalnego i na podsypce cementowo-piaskowej z kostki brukowej betonowej o grubości 10 cm. W miejscach istniejących zjazdów z drogi publicznej wykonano chodnik o wzmocnionej konstrukcji tzn. chodnik przejazdowy, który wykonany jest na podbudowie z kruszywa łamanego 0/31,5 mm i podsypce cementowo – piaskowej z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm.

Chodnik bezpośrednio przylega do jezdni o nawierzchni bitumicznej i obramowany jest krawężnikiem betonowym 15x30 na ławie betonowej.

Wykonawcą zadania była firma „DROGOWIEC” Maciej i Wacław Wojtaszek s.c. z siedzibą 07-202 Wyszków, ul. 1 Maja 9/58. Nadzór inwestorski pełnił Pan Kazimierz Strzyżewski.

Wartość inwestycji wynosi 95 320,32 zł.

Zadanie jest dofinansowane w ramach środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa”, objętego osią priorytetowa 4-Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa, zawartą w Programie Operacyjnym „Zrównoważony rozwój sektora rybactwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 3870 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14