Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wyszkowie

Przedmiotem projektu pn. „Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Wyszkowie” jest realizacja zadania inwestycyjnego mająca na celu budowę budynku placówki oświatowej wraz z wyposażeniem.
Będzie to budynek wolnostojący dwukondygnacyjny z użytkowym poddaszem, niepodpiwniczony. Projekt obejmuje również zagospodarowanie terenu działki poprzez modernizację istniejących oraz budowę nowych dojść, dojazdów i parkingów. W ramach projektu zostaną wyposażone pomieszczenia budynku: pokój nauczycielski, sale lekcyjne, biblioteka, szatnia i rozbieralnia przy sali gimnastycznej oraz sanitariaty.

Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy - 1.594,6 m2
Powierzchnia użytkowa parteru - 1.348,0 m2
Powierzchnia użytkowa piętra - 1.024,0 m2
Kubatura - 18.181,6 m3
W nowo wybudowanym budynku przewidziano:
a) instalację wentylacji mechanicznej – m.in. wentylatornia z 3 centralami wentylacyjnymi nawiewno-wyciągowymi oraz 2 centralkami wentylacji nawiewnej;
b) instalację ogrzewczą (centralnego ogrzewania grzejnikowego oraz instalację ciepła technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych);
c) zasilanie w ciepło z kotłowni usytuowanej na parterze budynku;
d) instalacje wod. – kan. i gaz (w tym: wewnętrzna instalacja zimnej i ciepłej oraz cyrkulacyjnej wody użytkowej, instalacja przeciwpożarowa, wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej i technologicznej, wewnętrzna instalacja gazowa, instalacja gazowa, instalacja punktu redukcyjno-pomiarowego);
e) wewnętrzną instalację elektryczną;
f) wewnętrzne instalacje teletechniczne (instalację komputerowo – telefoniczną, telewizyjną, wewnętrznego monitoringu video, dzwonkową, sygnalizacji włamania, oddymiania, automatyki drzwi pożarowych oraz sygnalizacji pożaru);
g) instalacje zewnętrzne wod. – kan. i gaz;
h) zewnętrzne sieci elektryczne:
• linia zasilająca projektowany budynek,
• oświetlenie terenu wraz z linią zasilającą oprawy oświetleniowe.

Inwestorem w/w zadania jest Powiat Wyszkowski, natomiast funkcję Inwestora Zastępczego sprawuje WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o. w Ostrołęce, ul. dr A. Kuklińskiego 3B, 07-410 Ostrołęka. Wartość świadczonych usług wynosi 136.999,86 zł.
Autorem projektu jest biuro projektowe MIASTOPROJEKT – BYDGOSZCZ z siedzibą w Bydgoszczy.
Wykonawcą robót budowlanych jest firma MERX Sp. z o.o. z siedzibą 15-066 Białystok, ul. Bukowskiego 1/40, która wyłoniona została w postępowaniu przetargowym. Wartość robót budowlanych wraz z wyposażeniem obiektu, zgodnie z umową wynosi 6 090.365,84 zł. Prace budowlane rozpoczęto w maju b.r. Termin umowny zakończenia prac – sierpień 2014 r.

Inwestycja jest realizowana przy wsparciu finansowym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VII. „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego” Działania 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 4066 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14