Od diagnozy do metamorfozy - profesjonalne wsparcie dla szkół w powiecie wyszkowskim

Foto
 


Projekt „Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim”, jest realizowany w ramach Działania 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na podstawie umowy Nr UDA-POKL.03.05.00-00-224/12-00zawartej w dniu 15 października 2013 r. pomiędzy Powiatem Wyszkowskim, ul. Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków a Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa.

Beneficjent: Powiat Wyszkowski/Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wyszkowie
Wartość projektu: 1 736 260,00 PLN
Okres realizacji: 1 sierpnia 2013 r. – 31 lipca 2015 r.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 47 szkół, 2 przedszkola, 684 nauczycieli.

CELEM OGÓLNYM PROJEKTU jest podniesienie jakości i efektywności funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie wyszkowskim poprzez kompleksowe wsparcie rozwoju 47 szkół i 2 przedszkoli zgodnie z ich potrzebami w okresie od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.

Działania w projekcie obejmują realizację 3 zadań:
- opracowanie i monitorowanie Powiatowego Programu Wspomagania oraz podsumowanie projektu i opracowanie raportu końcowego,
- przeprowadzenie procesu wspomagania w szkołach,
- utworzenie i prowadzenie 4 lokalnych sieci współpracy i samokształcenia.

Cele szczegółowe projektu:
1) Poprawa zdolności planowania i monitorowania systemu doskonalenia nauczycieli
w powiecie wyszkowskim w okresie od 01.08.2013 r. do 31.07.2015 r.,
2) Poprawa spójności programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/przedszkoli poprzez wdrożenie rocznych planów wspomagania w okresie od 01.09.2013 r. do 31.05.2015 r.,
3) Podniesienie kompetencji dyrektorów w zakresie przeprowadzenia diagnozy potrzeb szkół/przedszkoli w obszarze doskonalenia nauczycieli w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r.,
4) Poprawa współpracy dyrektorów szkół/przedszkoli i nauczycieli w powiecie wyszkowskim poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2015 r.,
5) Podniesienie kompetencji dyrektorów i nauczycieli w zakresie tematyki pracy sieci
w okresie od 01.09.2013 r. do 30.06.2014 r.

Wsparcie w projekcie jest bezpłatne i realizowane będzie w roku szkolnym 2013/2014
i 2014/2015.Uchwała i Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Deklaracja przystąpienia i uczestnictwa dyrektora/ki, nauczuciela/ki w projekcie

Deklaracja przystąpienia i uczestnictwa szkoły/przedszkola w projekcie

Formularz zgłoszeniowy

Uchwała Nr 230/734/2014 z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie zmiany Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Deklaracja przystąpienia i uczestnictwa dyrektora/ki, nauczuciela/ki w projekcie zmieniona Uchwałą Nr 230/734/2014 z dnia 18 listopada 2014r.

Deklaracja przystąpienia i uczestnictwa szkoły/przedszkola w projekcie zmieniona Uchwałą Nr 230/734/2014 z dnia 18 listopada 2014r.

Formularz zgłoszeniowy zmieniony Uchwałą Nr 230/734/2014 z dnia 18 listopada 2014r.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 5415 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14