Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji "Wyszków - Somianka - Popowo Kościelne"

Foto
.


Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, iż w dniu 27 maja 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego a Powiatem Wyszkowskim na dofinansowanie zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Wyszków – Somianka – Popowo Kościelne” w kwocie 69 105,34 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Przedsięwzięcie pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Wyszków – Somianka – Popowo Kościelne” będzie realizowane na obszarze powiatu wyszkowskiego w gminie Somianka należącym do potencjalnych obszarów zależnych od rybactwa - obszaru o dużej koncentracji gospodarki karpiowej. W „Koncepcji szlaków turystyczno-kulturowych Pasmo Bugu
i Liwca” Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego Popowo Kościelne predysponowane jest do pełnienia funkcji ośrodka węzłowego, wyróżnionego obszaru o wyjątkowych walorach przydatnych do wdrażania turystyki przyrodniczej, kulturowej, biznesowej i konferencyjnej.
Popowo Kościelne jest to jedna z miejscowości, która zrobiła prawdziwą karierę letniskową dopiero po ostatniej wojnie, w związku z rozrastającą się bazą wypoczynkową dla mieszkańców Warszawy i okolic w rejonie Zalewu Zegrzyńskiego.

W ramach operacji „ Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Wyszków – Somianka –Popowo Kościelne” zostanie wykonanych:

- ok. 350 m chodnika o szerokości 1,5 m i o spadku 2% w kierunku jezdni w tym ok. 3 m chodników przejazdowych do posesji.

Celem operacji jest stworzenie ścieżki turystyczno-rekreacyjnej „Jezioro Popowskie” biegnącej od rynku do zejścia nad jezioro Popowskie” poprzez budowę chodnika w miejscowości Popowo Kościelne, gmina Somianka. Realizacja operacjipn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 4414W w miejscowości Popowo Kościelne” przyczyni się bezpośrednio do racjonalnego wykorzystania Zalewu Zegrzyńskiego dla rozwoju gospodarczego obszaru, a zwłaszcza dla turystyki i rekreacji.

Całkowita wartość projektu : 101 999,49 PLN
kwota dofinansowania z EFR : 69 105,34 PLN

Okres realizacji zdania sierpień 2013 – grudzień 2013


Wydział Rozwoju i Funduszy Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informujeo zakończeniu realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej relacji Wyszków – Somianka – Popowo Kościelne” dofinansowanegoze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.


Całkowita wartość przedsięwzięcia: 93 870,32 PLN
kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rybackiego: 47 615,71 PLN
Przedsięwzięcie zostało zrealizowane w okresie 01.08.2013 r. – 20.12.2013 r.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 5289 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14