"Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Leszczydół Nowiny” w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 4408W Wyszków – Porządzie – Długosiodło”

Wykonawca robót : Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane „DROTECH” Dariusz Kin, ul. Warszawska 211/2, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

Wartość robót budowlanych: 3 001 929,25 zł.

Nadzór inwestorski: P.H.U. „BAUMARK” Robert Siemieniewski, ul. I Armii Wojska Polskiego 106, 07-200 Wyszków.

Koszt nazdoru inwestorskiego: 16 974, zł.

Prace będą prowadzone na odcinku o długości 2.627 m i obejmują swym zakresem:
- wykonanie warstw konstrukcyjnych poszerzenia istniejącej jezdni, regulującej jej docelową szerokość do 6,0m,
- ułożenie na istniejącej jezdni o nawierzchni bitumicznej warstwy wyrównującej (wiążącej) z betonu asfaltowego o zmiennej grubości,
- ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4 cm,
- wykonanie po prawej stronie jezdni chodnika o szerokości 1,5 m, z kostki betonowej grubości 6 cm,
- wykonanie po lewej stronie jezdni ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m, z kostki betonowej bezfazowej grubości 8 cm,
- wykonanie zjazdów gospodarczych o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm,
- wykonanie zjazdów publicznych o nawierzchni bitumicznej,
- wykonanie dwóch zatok autobusowych o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm,
- wykonanie obustronnych poboczy o nawierzchni z kruszywa łamanego,
- wykonanie obustronnych rowów bezodpływowych,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Inwestycja realizowana była przez Powiat Wyszkowski z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III „Regionalny system transportowy” Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz przy wsparciu finansowym Gminy Wyszków.

Prace budowlane prowadzone były w okresie od marca do września 2013 r.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 4915 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14