Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka - Zazdrość- Niegów

Przedmiotem inwestycji jest:

1. Przebudowa drogi powiatowej Nr 4421W na odcinku o długości 870 metrów (od km 0+030 do km 0+900) w miejscowości Zabrodzie,
2. Budowa mostu drogowego na rzece Fiszor w miejscowości Zabrodzie (droga powiatowa Nr 4421W w km 0+860,75),
3. Budowa mostu drogowego na drodze powiatowej Nr 1811W w km 0+000 w miejscowości Zazdrość.

Prace budowlane obejmować będą rozebranie istniejących mostów i wybudowanie nowych.

Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą ul. Kolejowa 28, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wartość robót budowlanych wynosi – 2 248 812,33 zł.

Nadzór inwestorski pełni „ROSBUD” Robert Rosiński z siedzibą ul. Gen. K. Pułaskiego 18 c, 07-202 Wyszków. Wartość wykonywanej usługi wynosi – 36 777,00 zł.

Inwestycja jest współfinansowana przez:
1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Departament Dróg i Autostrad w wysokości 1 181 900,00 zł.
2. Gminę Zabrodzie w wysokości 500 000,00 zł.

Termin umowny zakończenia prac – 31 października 2012 r.W dniu 19.11.2012 r. zakończono czynności odbioru inwestycji pn.

„Przebudowa zespołu mostów w ciągu drogi powiatowej Mostówka – Zazdrość – Niegów”.

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi powiatowej Nr 4421W na odcinku 870 m oraz rozebrano stare i wybudowano nowe dwa mosty w miejscowości Zabrodzie i Zazdrość.
Inwestycja została zrealizowana w okresie od 16 sierpnia 2012 r. do 31 października 2012 r.

Wartość zadania wyniosła:
- robót budowlanych –2 146 336,64 zł brutto
- nadzoru inwestorskiego –36 777,00 zł brutto.

Inwestycja byławspółfinansowana przez:
1. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej – Departament Dróg i Autostrad w wysokości – 1 181 900,00 zł.
2. Gminę Zabrodzie w wysokości – 500 000,00 zł.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 5240 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14