Cel projektu

Foto
.

„Budowa DP nr 4421W od węzła „Mostówka” na DK S-8 do działki ew. nr 10/1 położonej w m. Mostówka”

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie parametrów technicznych drogi powiatowej Nr 4421W w miejscowości Mostówka, podniesienie spójności sieci dróg powiatu, a także poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa stanu drogi wpłynie również na łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych, położonych na terenie Powiatu Wyszkowskiego.
W ramach inwestycji zostanie wykonane m.in.:
- budowa jezdni o nawierzchni bitumicznej o szerokości 6m i długości 1 528,22 mb wraz z obustronnymi poboczami
- wybudowanie ścieżki pieszo – rowerowej,
- wybudowanie systemu odwodnienia - rowów wraz z przepustami pod zjazdami,
- wybudowanie ścieżki pieszo-rowerowej, " wybudowanie zjazdów publicznych i indywidualnych,
- wybudowanie kanału technologicznego,
- wybudowanie zatoki parkingowej,
- wybudowanie odcinka chodnika, łączącego istniejący chodnik w rejonie węzła Mostówka
z projektowaną ścieżką pieszo-rowerową.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG
DOFINANSOWANIE: 5 320 230,38 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 7 393 118,64 zł

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 160 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14