Cel projektu

Foto
.

„Budowa drogi powiatowej Nr 4408W– ul. Daszyńskiego w Wyszkowie”

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie parametrów technicznych drogi powiatowej Nr 4408W – ul. Daszyńskiego w Wyszkowie, zapewnienie spójności sieci dróg powiatu, a także poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa stanu drogi wpłynie również na łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych, położonych na terenie Powiatu Wyszkowskiego jak również na zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych.
Budowa drogi powiatowej Nr 4408W – ul. Daszyńskiego w Wyszkowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Białostocką do skrzyżowania z ul. Pułtuską i ul. Świętojańską o długości 247,30 m w zakresie robót drogowych i małej architektury, podziemnych sieci uzbrojenia terenu, oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

DOFINANSOWANIE: 2 797 226,42 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 5 876 782,15 zł

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 128 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14