Atrakcyjna szkoła - wysoka jakość kszyałcenia szansą na Twój zawodowy debiut

Foto
 

Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowego w Wyszkowie informuje, że w ramach Umowy Nr UDA-POKL.09.02.00-14-005/08-00 zawartej w dniu 28 maja 2009r., w miesiącu sierpniu rozpocznie się rekrutacja w szkołach zawodowych Powiatu Wyszkowskiego:
- w Zespole Szkół w Długosiodle,
- w Zespole Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Zabrodziu,
- w Zespole Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie,
- w Zespole Szkół Nr 2 w Wyszkowie
do udziału w projekcie „ATRAKCYJNA SZKOŁA I WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA SZANSĄ NA TWÓJ ZAWODOWY DEBIUT” w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Głównym celem projektu jest wdrożenie programu rozwojowego dla uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie ich zdolności do przyszłego zatrudnienia na lokalnym i regionalnym rynku pracy.

W ramach w/w programu 300 uczniów: Zespołu Szkół w Długosiodle, Zespołu Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Zabrodziu, Zespołu Szkół Nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Wyszkowie, Zespołu Szkół Nr 2 w Wyszkowie zostanie objętych kompleksowym wsparciem w formie: szkoleń, kursów, warsztatów, praktyk zawodowych doradztwa zawodowego oraz wyjazdów studyjnych.
Uczniowie kwalifikowani będą do udziału w projekcie przez Szkolne Komisje ds. Rekrutacji, powoływane przez dyrektorów szkół.
Wymagana obecność na zajęciach w szkole na poziomie powyżej 90%.

W/w szkoły zostaną wyposażone w nowoczesne materiały dydaktyczne.
Zostaną wdrożone nowe innowacyjne formy nauczania.

W/w Program będzie realizowany w partnerstwie z pracodawcami :
− Jan III Sobieski Hotel w Warszawie
− Novotel Orbis S.A w Warszawie
− Hotel Marriott w Warszawie
− Hotel Metropol w Warszawie
− Sofitel Victoria w Warszawie
− Stowarzyszenie Wspólnota Polska ‘Dom Polonii w Pułtusku”
− Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „Batory „ w Tłuszczu
− PGD OMC MOTORS Ford Ursynów Car
− SPEED TRANS LOGIS.

Wniosek projektu pn. „ATRAKCYJNA SZKOŁA I WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA SZANSĄ NA TWÓJ ZAWODOWY DEBIUT” uzyskał 113,5 punktów i został zatwierdzony do realizacji bez negocjacji.
Wnioskowana i otrzymana kwota dofinansowania: 1 728 935,26 PLN.
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego: 252 652,43 PLN.
Wartość projektu ogółem: 1 981 587,69

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 4578 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14