Cel projektu

Foto
.

Celem projektu jest podniesienie i dostosowanie parametrów technicznych drogi powiatowej Nr 4408W w miejscowości Porządzie, podniesienie spójności sieci dróg powiatu, a także poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa stanu drogi wpłynie również na łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych, położonych na terenie Powiatu Wyszkowskiego.

W ramach zmiany sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego pod realizację przedmiotowego zamierzenia budowlanego zaprojektowano nową nawierzchnię jezdni, ciąg pieszorowerowy - strona lewa i częściowo jednostronny chodnik – strona prawa. Zaprojektowano również nowy system odwodnienia drogi powiatowej, w którego skład wchodzą rowy odwadniające otwarte i kryte, przepusty oraz ścieki podchodnikowe. Element uzupełniający stanowią zatoki autobusowe i kanał technologiczny.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG


DOFINANSOWANIE: 3 579 943,67 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI: 4 474 929,59 zł

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 476 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14