Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk - Udrzyn

Foto
 Wydział Planowania Rozwoju i Wdrażania Programów Pomocowych Starostwa Powiatowe w Wyszkowie informuje, iż w dniu 18 sierpnia 2010 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie projektu Nr UDA.RPMA.03.01.00-14-251/08-00, pomiędzy Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych a Powiatem Wyszkowskim o dofinansowanie projektu „Przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W relacji Brańszczyk – Udrzyn” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III. „Regionalny system transportowy”, Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg powiatowych nr 4405W i 2651W na odcinku 5,76 km, aby spełniały warunki odpowiadające kategorii ruchu KR 2 i nośności 80 kN/oś.
Wykonanie utwardzenia nawierzchni jezdni oraz uporządkowanie odwodnienia spowoduje poprawienie warunków ruchu oraz zwiększy jego poziom swobody i płynność. Zmniejszy się więc ilość energii w postaci drgań emitowanych do środowiska. Następstwem powyższego będzie zmniejszenie ilości spalonego paliwa a przez to zmniejszenie emisji spalin do powietrza oraz hałasu i zapylenia. Ww. czynniki spowodują poprawę warunków oddziaływania na środowisko naturalne projektowanego odcinka drogi w odniesieniu do stanu istniejącego.
Realizacja projektu pośrednio będzie miała pozytywny wpływ na zwiększenie zatrudnienia w powiecie, poprzez stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju gospodarczego, a zatem powstawania nowych przedsiębiorstw i nowych miejsc pracy. Poprawa dostępności mieszkańców gminy do usług publicznych i komercyjnych, zlokalizowanych w lokalnych oraz ponadlokalnych ośrodkach obsługi ludności będzie przeciwdziałać marginalizacji obszarów wiejskich.
Rozwój transportu drogowego w powiecie wyszkowskim, jak również w całym województwie mazowieckim będzie dodatkowym impulsem wpływającym korzystnie na poprawę w sektorze zatrudnienia. Jednocześnie wspomoże dynamiczny rozwój przedsiębiorczości, infrastruktury, a tym samym wpłynie na poprawę sytuacji mieszkańców regionu.

Zakończenie realizacji projektu : 2010-12-01
Wartość projektu : 3 550 571,30 PLN
Kwota dofinansowania : 2 352 403,65 PLN
Wkład własny Powiatu Wyszkowskiego : 1 198 167,65 PLN
Wkład Gminy Brańszczyk : 1 000 000,00 PLN

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 4611 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14