Od Popowa do Wyszkowa asfaltową drogą - wniosek Powiatu Wyszkowskiego wytypowany do dofinansowania

Wniosek Powiatu Wyszkowskiego dotyczący realizacji zadania pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi - Somianka - etap V – Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego” znalazł się na zatwierdzonej przez Premiera Mateusza Morawieckiego liście zadań do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w ramach naboru wniosków na 2020 rok.

Koszt inwestycji opiewa na kwotę 3 684 493,00 zł. Dofinansowanie wniosku złożonego przez powiat, na realizację zadania wynosi 70% i kształtuje się na poziomie 2 575 168,23 zł, udział własny pochodzący ze środków powiatu wyszkowskiego oraz gminy Somianka 1 109 324,77 zł.

W dniu 22 kwietnia br. uruchomiona została procedura przetargowa na realizację dofinansowanego zadania.
W ramach inwestycji polegającej na kompleksowej rozbudowie drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku od km 6+760,00 do km 7+785,00 o długości 1 025,00 km zostaną wykonane m. in. zadania:
- budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscu dotychczasowej polnej drogi gruntowej wraz ze zjazdami oraz poboczami,
- wykonanie ciągów pieszo-rowerowych,
- wykonanie przepustów oraz rowów,
- przebudowa kolizji telekomunikacyjnej linii światłowodowej.

Obecny niezadowalający stan techniczny modernizowanego odcinka drogi utrudnia dostęp do terenów oddalonych w znacznym stopniu od infrastruktury miejskiej Wyszkowa, stanowiącej potencjalne tereny inwestycyjne. Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy gminy Somianka po raz pierwszy będą mogli dojechać do Wyszkowa utwardzoną nawierzchnią bez konieczności wyjeżdżania na ruchliwą i niebezpieczną drogę krajową.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 983 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14