Cel projektu

Celem projektu było podniesienie i dostosowanie parametrów technicznych drogi powiatowej Nr 4414W na odcinku Wyszków-Rybno-Kręgi-Somianka, podniesienie spójności sieci dróg powiatu a także poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa stanu dróg wpłynęła również na łatwiejszy dostęp do terenów inwestycyjnych, położonych na terenie Powiatu Wyszkowskiego.

Budowa drogi powiatowej nr 4414W polegała na ukształtowaniu korpusu drogi z jezdnią o nawierzchni bitumicznej z normatywnymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi, ciągiem rowerowym z dopuszczeniem ruchu pieszych o nawierzchni bitumicznej i kostki brukowej, poboczami z kruszywa łamanego oraz odwodnieniem do rowów przydrożnych, zjazdami indywidualnymi, przebudową skrzyżowania z drogą gminną likwidacją kolizji z istniejącą infrastrukturą teletechniczną i małą architekturą (kapliczka).

W ramach inwestycji zostały wykonane m. in.:
- budowa drogi o nawierzchni asfaltowej w miejscu dotychczasowej polnej drogi gruntowej wraz ze zjazdami oraz poboczami – 1 025,00 km
- wykonanie ciągów pieszo-rowerowych 916,52 mb,
- wykonanie przepustów oraz rowów.

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO
FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
„Budowa drogi powiatowej nr 4414W na odcinku Wyszków – Rybno – Kręgi - Somianka – etap V - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego”

DOFINANSOWANIE 1 360 806,43 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 2 168 277,55 zł

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 891 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14