Grant dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza”

Foto
.


W dniu 08 października 2020r. Powiat Wyszkowski podpisał z Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej w Warszawie Umowę nr U.POWR.2.8-097/20 o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza" nr: POWR.02.08.00-00-0100/20, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Celem projektu jest zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w DPS oraz ochrona życia pensjonariuszy poprzez wsparcie personelu DPS w walce z pandemią COVID-19.
Dofinansowanie projektu z Unii Europejskie dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku wynosi 411 922,36 PLN
Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa 76 832,22 PLN
Ogólnie na kwotę 488 754,58 PLN
Wsparcie jest finansowane w 84,28 % ze środków Unii Europejskiej i w 15,72% ze środków budżetu państwa.
Okres realizacji grantu od 01.06.2020r. do 30.11.2020r.
Grant obejmuje działania zapewniające właściwą i bezpieczną opiekę nad osobami przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie mieszkańców i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków Covid-19, w tym:
- wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 96 pracowników realizujących zadania bezpośredniej pracy z mieszkańcem (z wyłączeniem kadry medycznej),
- zakup jednorazowych środków ochrony osobistej dla 137 osób tj. 118 pracowniczek i 19 pracowników DPS w Brańszczyku,
- zakup sprzętu pomagającego w zapobieganiu i zwalczaniu Covid-19.

Realizacja grantu przyczyni się do zminimalizowania skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałania jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, tj. personelu DPS.

Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 1096 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14