Projekt „Wsparcie dla Mazowsza"

Foto
.


Projekt „Wsparcie dla Mazowsza" umowa nr: UDA-POWR.02.08.00-00-0100/20 realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym priorytet inwestycyjny PI9IV : Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo ,trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Cel projektu zakłada wsparcie DPS z woj. mazowieckiego, w tym personelu DPS
w zapewnieniu właściwej i bezpiecznej opieki nad osobami przebywającymi w DPS
w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie pensjonariuszy i personelu
w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków COVID-19.

Zminimalizowanie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom, w szczególności dla osób znajdujących się w grupie ryzyka, tj. personelu DPS nastąpi poprzez udzielenie grantów podmiotom prowadzącym na terenie województwa mazowieckiego zarejestrowane DPS, posiadające zezwolenia na prowadzenie placówki wydane przez Wojewodę Mazowieckiego.

W ramach ogłoszonego naboru wniosków dla organów prowadzących domy pomocy społecznej w dniu 10 września 2020 r. Powiat Wyszkowski złożył wniosek o udzielenie grantu dla Domu Pomocy Społecznej w Brańszczyku na kwotę 488 754,58 zł.
Wsparcie jest finansowane w 84,28 % ze środków Unii Europejskiej i w 15,72% ze środków budżetu państwa.

Grant obejmuje działania zapewniające właściwą i bezpieczną opiekę nad osobami przebywającymi w DPS w Brańszczyku w zakresie ochrony życia i zdrowia oraz zabezpieczenie mieszkańców i personelu w zakresie przeciwdziałania i ograniczenia skutków Covid-19

Planowane działania obejmują:

1) wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla 87 kobiet i 8 mężczyzn realizujących zadania bezpośredniej pracy z mieszkańcem (z wyłączeniem kadry medycznej) w wysokości do 1 450,00 zł, w trzech transzach w ciągu jednego miesiąca za okres 3 miesięcy tj. od 01.06.2020 r. do 30.11.2020 r. ogółem: 320 322,60 zł;


2) zakup jednorazowych środków ochrony osobistej dla 137 osób tj. 118 pracowniczek i 19 pracowników DPS-Grantobiorcy na kwotę ogółem 154 740,74 zł :
- 77 800 szt. rękawiczek jednorazowych
- 12 650 szt. maseczek jednorazowych
- 500 szt. masek FFP2
- 174 szt. masek FFP3
- 750 l płynów do dezynfekcji rąk
- 965 l środka do dezynfekcji powierzchni małych
- 42 000 szt. tabletek do sporządzania roztworu do dezynfekcji powierzchni dużych
- 610 l płynów mydła antybakteryjnego
3) zakup sprzętu pomagającego w zapobieganiu i zwalczaniu Covid-19 na kwotę 13 691,24 zł tj
- 2 szt. dekontaminatorów
- 5 szt. termometrów bezdotykowych


Praca w DPS w dobie pandemii jest dużym wyzwaniem i docenienie jej poprzez dodatki do wynagrodzeń przyczyni się do zwiększenia motywacji do pracy i ustabilizowania zatrudnienia. Dodatkowe wynagrodzenie będzie rekompensatą za pracę w trudnych warunkach, ciągłego narażenia zdrowia poprzez stały kontakt z dużą liczbą mieszkańców, rotacyjny system pracy, który może utrudniać pogodzenie pracy z obowiązkami domowymi.
Stabilizacja zatrudnienia oraz właściwa ochrona przez stosowanie środków ochrony osobistej tj. maski ochronne, rękawiczki, środki do dezynfekcji rąk i powierzchni przyczyni się do zwiększenia jakości właściwej i bezpiecznej opieki nad mieszkańcami DPS, stosowanie wyżej wymienionych środków we właściwych ilościach będzie miało wpływ na ochronę zdrowia i życia mieszkańców i pracowników. Będzie przeciwdziałaniem Covid-19.

Zakup sprzętu np. termometrów bezdotykowych przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i pracownikom poprzez wczesne wykrywanie niepokojących objawów i umożliwi podjęcie odpowiednich działań np. odizolowania we wczesnym okresie ewentualnego zagrożenia.
Zakup dekontaminatorów lub ozonatorów przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa poprzez oczyszczanie powietrza (niszczenie drobnoustrojów, w tym wirusów) w pokojach mieszkalnych, gabinetach zabiegowych i innych pomieszczeniach używanych przez mieszkańców i pracowników.
Foto
.

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 2713 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14