Aktualności

Zaproszenie na LVI Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

Data umieszczenia:

W dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się LVI Sesja Rady Powiatu
w Wyszkowie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2.

Porządek obrad LVI sesji Rady Powiatu w Wyszkowie:
1. Otwarcie LVI Sesji Rady Powiatu w Wyszkowie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad, zgłaszanie wniosków o zmianę porządku obrad oraz ich przyjęcie.
3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Powiatu.
4. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres międzysesyjny.
5. Przyjęcie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2023 rok.
6. Przyjęcie planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na 2023 rok.
7. Przyjęcie planu pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej na 2023 rok.
8. Przyjęcie planu pracy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu na 2023 rok.
9. Przyjęcie planu pracy Rady Powiatu w Wyszkowie na 2023 rok.
10. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Wyszkowski umów
o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
b) w sprawie powołania Rady Muzeum przy muzeum Cypriana Norwida w Dębinkach
(w organizacji);
c) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wyszkowskiego
na lata 2023-2027;
d) w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Powiatu Wyszkowskiego na 2023 r.
11. Sprawy różne.
12. Zamknięcie obrad.

- w podpisie -
Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Mirosław Pągowski

Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 283 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14