Aktualności

Archiwum aktualności

 Ustawienia 

Kategoria: Wszystkie
Aktualności: ostatnie 10

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłasza III otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Powiatu Wyszkowskiego w 2023 roku w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Poznaj Polskę

W ramach zawartych porozumień pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Wyszkowskim na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę”, w terminie od 28 listopada do 14 grudnia 2022 r. zrealizowane zostały 4 trzydniowe wycieczki, podczas których uczniowie szkół prowadzonych przez Powiat Wyszkowski zwiedzali punkty edukacyjne. związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra.

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI)

Wysoce zjadliwa grypa ptaków (HPAI) znów pojawiła się na terenie województwa mazowieckiego.

Zaproszenie na LVI Sesję Rady Powiatu w Wyszkowie

W dniu 28 grudnia 2022 r. o godz. 13.00 odbędzie się LVI Sesja Rady Powiatu w Wyszkowie, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wyszkowie, Aleja Róż 2.

Nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

Starosta Powiatu Wyszkowskiego za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Wyszkowie ogłasza nabór wniosków w sprawie przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy.

Zimowy Turniej Bocce

30 listopada 2022 r. 16 drużyn wzięło udział w Zimowym Turnieju Bocce o Puchar Starosty Powiatu Wyszkowskiego organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym koło w Wyszkowie. Turniej zorganizowano na hali sportowej Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wyszkowie.

XXIII Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

Zapraszamy do udziału w XXIII Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek, który odbędzie się 13.01.2022 r. w WOK Hutnik w Wyszkowie.

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej

Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej polegający na badaniu i opracowaniu modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF

"Szczepimy się nie tylko dla siebie ale i dla naszych najbliższych"

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy Powiatu Wyszkowskiego! Obserwując aktualną sytuację epidemiologiczną i zdrowotną w społeczeństwie czujemy się w obowiązku zaapelować do Państwa o korzystanie z możliwości zaszczepienia się przeciw grypie.

Ogłoszenie

Zarząd Powiatu Wyszkowskiego ogłasza I otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2023 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób wraz z udzieleniem dotacji na powierzenie jego realizacji.


Jednostki organizacyjne Powiatu Wyszkowskiego

Szkoły i placówki oświatowe

Służby, Inspekcje i Straże

Bannerki

  • Projekty Unii Europejskiej
  • Przetargi
  • Zapytania ofertowe
  • Informacje o zagrożeniu powodziowym na terenie powiatu wyszkowskiego
  • Inwestycje powiatowe
  • Wybory samorządowe 2018

Dane teleadresowe Urzędu Starostwa

Starostwo Powiatowe w Wyszkowie

Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków

tel: (0-29) 743-59-00, 743-59-35
fax: (0-29) 743-59-33

e-mail: starostwo@powiat-wyszkowski.pl
www: http://www.powiat-wyszkowski.pl

Godziny pracy:
Poniedziałek w godz. 8.00-16.00
Wtorek w godz. 8:00-16:00
Środa-Piątek w godz. 8:00-16:00
Wszystkie wydziały czynne w godzinach wskazanych powyżej,
z wyjątkiem punktu rejestracji pojazdów Wydziału Komunikacji (pon.-pt. 8.00-15.00) i kasy (pon.-pt. 8.00-15.00)
oraz kasy (czynna 8.00-15.00)

Statystyka oglądalności strony

Strona oglądana: 27569 razy.

Copyright

© 2012 - 2021 Starostwo Powiatu Wyszkowskiego
Zawartość merytoryczna: EWA MICHALIK, e-mail: e.michalik@powiat-wyszkowski.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl, tel: (22) 818-72-14